Z powodu błędnych danych nie mogliśmy dostarczyć paczki. (#61)
Status: OPEN
Date: 28/09/2020

Message and communication history